< Ga terug naar home

Geschiedenis

In 2011 startte het initiatief Duurzame Winkelstraat waarin duurzaamheid en retail werden gekoppeld. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werd gewerkt in de drie steden: Den Haag, Venlo en Arnhem.

Dit initiatief kreeg minder vervolg door de afnemende aandacht van winkeliers voor duurzaamheid als gevolg van de crisis destijds. Nu de economie is aangetrokken en winkeliers en consumenten steeds meer aandacht en interesse krijgen in duurzaamheid, is in 2017 een nieuw initiatief gestart: ‘Gelukkig Winkelen’.

Huidige status project Gelukkig Winkelen
GW is aangepast met de ervaringen en aan de huidige tijdgeest, met nieuwe partners, nieuwe uitgangspunten en onderzoeken. Na een pilot van een jaar in de binnenstad van Ede zijn de resultaten dermate veelbelovend dat het project zal worden voortgezet

“Gelukkig Winkelen” wijzigt haar naam in “Gelukkige Binnenstad”

We ontdekten dat waar wij de afgelopen twee jaar aan hebben gewerkt niet meer past onder de noemer Gelukkig Winkelen, maar dat we gaandeweg onze doelstellingen hebben verbreed. Bij het werken aan duurzaam winkelen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het klimaat- en energiebeleid van de gemeente zien we nog veel meer kansen voor een fijne, leefbare en toekomstbestendige binnenstad, die we graag koppelen.

En er zijn steeds meer mensen aangehaakt. Niet alleen de winkeliers, bezoekers of de gemeente bepalen de invulling en toekomst, maar ook de bewoners, horecaondernemers en eigenaren. Samen bouwen we aan de veerkracht en aantrekkingskracht van onze binnensteden.

Onze lokale economie toekomstbestendig maken gaat om meer dan het winkelen zelf. Daarom wijzigen wij de naam Gelukkig Winkelen naar Gelukkige Binnenstad. De aanpak blijft hetzelfde inclusief de succesvolle bottom-up aanpak.