< Ga terug naar home

AANPAK | STATUS

Steeds meer is het project een onderdeel aan het worden van iets dat ze zelf voorstaat: een gezamenlijk platform voor de binnenstad. Mede met inspraak van o.a. ondernemers en bezoekers (button-up) brengt zij haar gedachtegoed over aan de samenwerkende betrokkenen.

STRATEGIE

 • Denken vanuit de bezoeker en bewoner
 • Een bottom-up aanpak: de ondernemers dragen zelf het initiatief, gefacilieerd en ondersteund door betrokkenen. Het door de ondernemers zelf laten opzetten en leiden van dit project maakt het zo krachtig. Wij inspireren en jagen aan. Ondernemers hebben weinig tijd voor uitvoerende zaken, daar faciliteren en ondersteunen we ook samen met betrokken partijen. Met deze benadering hebben we jarenlange ervaring in projecten voor de overheid en gemeenten. Met deze aanpak is de kans op beklijven van het initiatief erg groot.
 • Stimuleren van echt contact tussen consument, retailers en mogelijk alle andere betrokkenen
 • Co-creatie: alle deelnemers hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces
 • Samenwerking en plannen maken met alle doelgroepen
 • Aanpak vanuit laatste kennis van tribes (culturen), gedragswetenschappen / sociale en pedagogische wetenschappen / sociaalpsychologische wetenschappen, lokaal klimaatbeleid en duurzaam ondernemen.

Stappen in de aanpak

 • Voorwerk |
 • DNA binnenstad | sociale motivatieprofielen bepalen
 • Ondernemers | kerngroep werven
 • Winkeliers en nieuwe stakeholders werven
 • Consumenten betrekken| acties & events
 • Monitoren

Mogelijk in te zetten middelen | personen

 • Voorlichting | Werving | Infobijeenkomsten
 • Ondernemers & personeel | Stakeholders | Ambtenaren
 • Workshops | Bijscholing | Informatie
 • Duurzaamheid, sociale meerwaarde, food
 • Nieuwsbrief, facebook, website
 • Enquêtes (in de vorm van events)
 • Events (duurzaam & sociale meerwaarde)
 • Onderzoeken (Bestaand en nieuw)

‘Bij de economische groei naar een duurzaam model is het toevoegen van sociale meerwaarde onmisbaar’.

 • Sociale meerwaarde is het fundament voor alle onderdelen van een binnenstad
 • Sociale meerwaarde is een totaalervaring
 • Betrokkenheid en verbondenheid voelen is van cruciaal belang
 • Inzicht in de logica van het menselijk brein (gedrag) is noodzakelijk

’GELUKKIGE BINNENSTAD’ kan worden gebracht als een zelfstandige campagne, maar ook als een gedachtegoed dat bestaande campagnes / acties ondersteunend.