< Ga terug naar home

VOOR WIE

En er zijn steeds meer mensen aangehaakt. Niet alleen de winkeliers, bezoekers of de gemeente bepalen de invulling en toekomst, maar ook de bewoners, horecaondernemers en eigenaren. Samen bouwen we aan de veerkracht en aantrekkingskracht van onze binnensteden.

  • Winkeliers | ondernemers die verder durven te kijken dan hun dagomzet
  • Bezoekers en bewoners (sympathisanten, welwillenden, onverschilligen) gelukkiger en gezonder maken
  • Winkeliersverenigingen met een langetermijnvisie
  • Gemeenten die een veerkrachtige toekomst willen realiseren, startend met het hart van hun gemeente en die sociaal levendig willen houden of krijgen, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het lokale klimaat- en milieubeleid (verminderen uitstoot broeikasgassen en aanpassen aan gevolgen van klimaatverandering) tot uitvoering willen brengen in het hart van de gemeente
  • Eigenaren vastgoed die geloven in sociaaleconomisch waarde behoud
  • De consument die meer en meer vraagt om duurzame artikelen