< Ga terug naar home

Duurzaamheid

Uit een bericht van De Correspondent over de klimaatdoelen
‘(…)’ De nieuwe doelen trekken ontwikkeling veel breder: ze gaan over klimaatverandering, over vreedzame samenlevingen, over verantwoorde productie en consumptie. De nieuwe doelen benadrukken dat het geen zin heeft om je te richten op het bestrijden van armoede, als er oorlog is. Dat het geen zin heeft om gezondheidszorg te verbeteren, als klimaatverandering ervoor zorgt dat mensen niets te eten hebben. Het kernwoord van de nieuwe doelen: duurzaamheid. (…)’

PRAKTIJK

ENERGIE; Aan de hand van een energie checklijst worden winkeliers attent gemaakt op de mogelijke besparingen in hun pand. Deze worden geïnventariseerd. Dit kan leiden tot het gezamenlijk nemen van maatregelen, maar ook tot aanzet van energiebesparend gedrag. Zoals: een betere regeling van de winkeltemperatuur, het sluiten van deuren in koude periodes en het aan- en uitzetten van verlichting op de juiste momenten. De aanbevolen energie besparende maatregelen zijn onderverdeeld in: 1) Geen investering 2) Geringe investering en 3) Omvangrijke investering.

 

VOEDING; Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Onderzoek van het RIVM laat zien waar kansen en dilemma’s liggen voor deze integrale aanpak. Het onderzoek ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ geeft de feiten en cijfers over het voedingspatroon van Nederlanders. Het RIVM analyseert ook waar duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van ons voedsel elkaar verder kunnen versterken en biedt daar handvatten voor.

Daarmee sluit het aan bij de doelstelling van het kabinet om te komen tot een veiliger, gezonder en duurzamer voedselsysteem, zoals vastgelegd in de Voedsel-agenda die in november aan de kamer is gestuurd. De onderzoekers wijzen op het belang van een actieve rol van de overheid, die samen optrekt met de agrarische sector, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Niet alleen goede informatievoorziening voor de consument, maar ook een gezonder en duurzamer aanbod zijn daarbij belangrijk. Nederland heeft voldoende maatschappelijke ambities, ondernemingsgeest en innovatievermogen om een gezonder en duurzamer voedingspatroon te realiseren, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft.