·      Hoe vormen we de huidige lokale economie om naar een duurzame economie die de grenzen van de natuur respecteert? Naar een economie die sociale meerwaarde creëert?
·      Hoe zorgen we dat een binnenstad staat voor de toekomstvisie van de gemeente?

De Edese pilot levert bruikbare ervaringen en informatie op voor een verdere aanpak